Asistent pedagoga

Asistenti pedagoga jako opory učitelů, žáků i rodičů jistě ocení užitečné informace spjaté s polem jejich působnosti. Do něho patří problematika výuky dětí s odlišným mateřským jazykem, konkrétní kroky potřebné k jejich začlenění do kolektivu i pomoc a inspirace při tvorbě zdravého ovzduší školy.

Konference Ostrý start 

Záznamy z 30. 8. 2022

Online překladače

Přehledná nabídka možností

Asistent pedagoga a jeho podpora žákům z Ukrajiny

V souvislosti se začleňováním žáků s OMJ, zvláště žáků z Ukrajiny, se NPI ČR ve spolupráci s UNICEF rozhodl podpořit také asistenty pedagoga. Stěžejní témata podpory jsou prezentována v úvodním webináři cyklu a v dalším navazujícím webináři jsou podrobněji popsána spolu s konkrétními příklady z praxe. Z diskutovaných témat jsou vybrána dvě – spolupráce učitele a asistenta pedagoga a role asistenta pedagoga při sociálním začleňování žáků. Tato témata jsou rozpracována do více forem – jako kazuistické video z inspirativní školy, streamované setkání s aktéry videa spojené s online diskuzí, prezenční vzdělávání v krajích.

Nepřehlédněte: Asistent a jeho podpora žáků z Ukrajiny (debata o nejdůležitějších tématech spojených s prací asistenta pedagoga ve třídě, kam přichází žák s odlišným mateřským jazykem)

ZKUŠENOSTI

Inspirace pro vaši práci a příklady dobré praxe

FILM

Vydejte se
na Cestu

Nechte se inspirovat! Jak se daří začleňování cizinců v Ostravě, Karlových Varech a Chomutově?

ROZHOVOR

Láme se to už
v první hodině

Lektoři českého jazyka Eva Zavadilová a Radim Ošmera radí, na co si dát při výuce pozor.

PODCAST

Jak s dětmi
mluvit o válce

Důležité je být otevřený a dobře dětem naslouchat, říká psycholožka Gabriela Dymešová.