První pomoc v češtině – Speciální učební materiál pro Ukrajince

2 min.

Učební materiál První pomoc v češtině je určen všem ukrajinským začátečníkům v českém jazyce.

Cílem učebnice je usnadnit první kontakty s češtinou a povzbudit uživatele k hlubšímu a systematickému studiu češtiny. Učebnice může být využita staršími žáky, studenty středních škol i dospělými. Lze s ní pracovat v rámci samostudia nebo v rámci jazykového kurzu.

Učebnice seznamuje s českou abecedou, s výslovností a učí komunikovat v základních životních situacích. Zaměřuje se na každodenní témata, se kterými se uživatelé jazyka zaručeně setkají.

Kromě základní výslovnosti, ke které jsou k dispozici i audionahrávky, se text věnuje české tiskací a psací abecedě, dále těmto tématům, která jsou zařazena vždy v samostatné kapitole: Čísla, Hodiny, Dny, Datum, Osobní údaje, Nerozumím (jedná se o kompenzační strategie, které jsou nezbytné, když nerozumíme nebo se neumíme v daném jazyce vyjádřit), Pozdravy, Cena, Jídlo, Práce, Zdraví, Problémy, Formuláře.

Pro pohodlnou práci s textem je většina instrukcí v textu opatřena ukrajinským překladem.