Praktické rady pro duševní hygienu učitelů

2 min.


Do českých škol přicházejí děti z Ukrajiny. Jsou to děti z jiného kulturního prostředí a s odlišným mateřským jazykem. Před námi všemi, před školami i pedagogy, stojí další výzva, přijmout tyto děti do svých tříd, překonat jazykovou bariéru. Je potřeba se také vyrovnat s náročným tématem války, které rezonuje českou společností a samotnými dětmi.

S lektorkou, terapeutkou a krizovou interventkou Kristýnou Farkašovou o tom, jak mohou pedagogičtí pracovníci pečovat o své mentální zdraví.

  • 00:00 Představení tématu i hosta – lektorky, terapeutky a krizové interventky Kristýny Farkašové.
  • 01:19 Co má učitel udělat sám pro sebe, aby mohl stát před třídou a své emoce v této kritické době zvládl?
  • 05:31 Jak se v kritické chvíli zachovat a zklidnit sebe i okolí. Důležitost malých pauz v průběhu pracovního dne.
  • 08:20 Techniky pro zklidnění, sdílení a komunikaci s žáky ve třídě. 09:21 Další možnosti a doporučení pro řešení kritických situací pedagogů, návazné služby.
  • 11:59 Paralely s „covid obdobím“.
  • 14:29 Smysl dobročinných a humanitárních akcí ve škole – z pohledu duševního zdraví pedagogů a žáků.
  • 16:04 První pomoc – doporučení co dělat, když mám pocit, že situaci nezvládám.