Webináře

Doporučujeme

5. června: „Spoluučící“ se skupina na podporu pedagogů, asistentů a vychovatelů pracujících s žáky s OMJ – spolupráce a vztahy

Budeme se bavit o tom, jak můžeme přínosně využít skutečnost, že každý z nás je jedinečný a můžeme spolupracovat a vzájemně se od sebe učit. Bude možnost konzultovat i další témata týkající se spolupráce s dětmi a žáky s odlišným mateřským jazykem.


Další chystané webináře

Připravujeme stále nové webináře a vzdělávací programy, a to pro všechny úrovně vzdělávání.

Ředitelé škol

Střední školy

Základní školy

Mateřské školy


Záznamy webinářů

Nemohli jste se zúčastnit webinářů, které jsme pro vás připravili? Informace možná naleznete v některém ze záznamů.

RYCHLÝ DOTAZNÍK NA TŘI MINUTY

Pomozte nám rozvíjet tyto stránky