Webináře

Doporučujeme

13. února: Praktické zkušenosti s činností dvojjazyčného asistenta na ZŠ

Účastníci budou komplexně seznámeni s možnou činností dvojjazyčného asistenta pedagoga na základní škole. Na konkrétních a odzkoušených příkladech z praxe si vytvoří základní rámec pro zavedení pozice dvojjazyčného asistenta pedagoga ve škole či k prohloubení a zefektivnění jeho stávající činnosti.

7. března: Hodnocení žáků s odlišným mateřským jazykem

Jak hodnotit žáka s odlišným mateřským jazykem? A jak ho hodnotit ve třídě rodilých mluvčích? Mohu žáka s odlišným mateřským jazykem hodnotit z češtiny? To jsou otázky, na které hledají učitelé, kteří pracují se žáky s odlišným mateřským jazykem, odpověď. A my budeme hledat s vámi. 


Další chystané webináře

Připravujeme stále nové webináře a vzdělávací programy, a to pro všechny úrovně vzdělávání.

Ředitelé škol

Střední školy

Základní školy

Mateřské školy


Záznamy webinářů

Nemohli jste se zúčastnit webinářů, které jsme pro vás připravili? Informace možná naleznete v některém ze záznamů.

RYCHLÝ DOTAZNÍK NA TŘI MINUTY

Pomozte nám rozvíjet tyto stránky