Video Třídní management

3 min.

Cílem aktuálního vzdělávání NPI ČR je představit praktické tipy, jak v praxi efektivně využívat zásady třídního managementu. Téma je využitelné pro všechny pedagogické pracovníky základních škol. Předpokládáme, že po něm mohou sáhnout i učitelé  ve třídách s příchozími žáky z Ukrajiny.  

Pro prezentaci tématu byly zvoleny dvě na sebe navazující formy. Tou první je náhled do problematiky třídního managementu prostřednictvím příkladu inspirativní školské praxe, který nabízí konkrétní kazuistika vybrané základní školy (video ZŠ Zeleneč).


Krátká návštěva ve vyučovací hodině anglického jazyka v ZŠ Zeleneč umožní ukázat několik prvních možných kroků, které pomáhají ke zvládnutí třídního managementu. Virtuální hospitace je doplněná o rozhovory s paní učitelkou, paní zástupkyní a krátce s paní asistentkou nad děním ve třídě, ve které jsou i nově příchozí žáci z Ukrajiny (žáci s OMJ).

Navazujícím modulem je záznam webináře, který zprostředkovává společnou diskuzi aktérů nad segmenty videa ze zapojené školy. Sledování videa doplňuje diskuze s pedagogickými pracovníky školy  v kombinaci s průběžnými reakcemi panelistů na dotazy účastníků.

Záznam synchronního webináře umožňuje seznámit se s konkrétními zásadami třídního managementu a popisované postupy dohledávat zprostředkovaně v částech videohospitace v ZŠ Zeleneč. Pedagogové ze školy online reagují na dotazy garanta a je možné sledovat i dotazy a reakce připojených účastníků.

Témata, kterým se video a webinář věnují: plánování vyučovací hodiny, pravidla třídy, školy spolu s hodnotami školy, pozitivní zpětná vazba, ověřování porozumění, oceňování práce, součinnost pedagogů, PBIS.


Užitečné odkazy a informace k tématu: