Vychovatelé

Vychovatelé mají na starost mimoškolní péči o děti a mládež. A je to velká zodpovědnost. Aby jejich práce byla kvalitní a jim osobně přinášela naplnění, nesmějí zapomínat na péči o vlastní duševní hygienu. Teprve pak mohou budovat bezpečné klima ve skupině dětí, které vedou. Texty, videa i podcasty k uvedeným tématům přinášejí všem vychovatelům zajímavé a inspirativní vhledy. 

Konference Ostrý start 

Záznamy z 30. 8. 2022

Tlumočení a překlady

Jak pracovat s online překladači

Vzdělávání pro vychovatele

Připravujeme pro vás pestrou škálu vzdělávacích programů, abyste měli stále nové informace.

Metodika pro adaptační skupiny

Metodika z dílny Prázdninové školy Lipnice a Nadace Pangea nabízí pětidenní adaptační kurz. Nabízený program může příchozím dětem a mladým lidem zprostředkovat prostor pro odpočinek, a třeba i radost s ostatními. Metodiku je možné využít kompletně v předložené podobě nebo si lze vybrat aktivity, které podporují vaše cíle a využít jen dílčí části.

Materiály a učebnice pro výuku češtiny
Kurikulum češtiny jako druhého jazyka

ZKUŠENOSTI

Inspirace pro vaši práci a příklady dobré praxe

ROZHOVOR

Český kantor si
dokáže poradit

Jak uplynulý náročný rok hodnotí Dana Chmelová z karlovarského krajského centra podpory pro žáky-cizince?

ROZHOVOR

Láme se to už
v první hodině

Lektoři českého jazyka Eva Zavadilová a Radim Ošmera radí, na co si dát při výuce pozor.

PODCAST

Jak s dětmi
mluvit o válce

Důležité je být otevřený a dobře dětem naslouchat, říká psycholožka Gabriela Dymešová.