Neziskové organizace,
charity a další

V současné době se mezi ukrajinskými uprchlíky vyčlenila velmi specifická a početně významná skupina ve věku 15-19 let, kteří nejsou součástí formálního vzdělávacího procesu na středních školách a zároveň nedisponují dostatečnou kvalifikací pro výkon adekvátních pracovních pozic.

Cílem je usnadnit této skupině hledání cest k získání kvalifikace a umožnit nebo alespoň usnadnit mladým uprchlíkům přístup k neformálnímu vzdělávání nebo k uznávání kvalifikací a rozšířit tak paletu příležitostí pro jejich uplatnění se na trhu práce i pro další profesní a osobní růst.

Materiály obsahují informace o možnostech získávání kvalifikace ze strany mladých uprchlíků, a to mimo tradiční školský systém a jsou rozděleny na dvě části – Příručka pro organizace pracující s touto cílovou skupinou a materiálů pro cílovou skupinu samotnou.


Příručka pro organizace (pracující s mladými uprchlíky)

Cesty k získání kvalifikace pro mladé uprchlíky 15-19 let

Příručka mapuje v širším kontextu předpoklady a možnosti získání kvalifikace mimo počáteční vzdělávání, roli Úřadu práce ČR při získávání kvalifikace a další jeho podpůrné aktivity, možnosti poradenství a kariérového poradenství, užitečné odkazy a další využitelné nástroje.

Materiály pro mladé uprchlíky

Moje cesta k lepší kvalifikaci

Materiály pro mladé uprchlíky obsahují rozcestník životních situací, který na základě několika jednoduchých otázek dovede čtenáře ke konkrétním možnostem získání kvalifikace. Ke každé možnosti pak přísluší tematický leták se stručnými informacemi a odkazy specifikující danou možnost formou otázek a odpovědí na ně. Dále je součástí leták věnujíc se tématu poradenství. Materiály jsou k dispozici v českém a ukrajinském jazyce.

Rozcestník a tématické letáky v českém jazyce

Rozcestník a tématické letáky v ukrajinském jazyce


Europass

Europass nabízí zdarma služby, díky kterým může mladý uprchlík sestavit životopis, motivační dopis i celé portfolio dokladů o tom, co umí. Může tak srozumitelně představit a prezentovat své znalosti a dovednosti při hledání práce, brigády nebo dalšího studia v ČR i zahraničí.


ZKUŠENOSTI

Inspirace pro vaši práci a příklady dobré praxe

FILM

Vydejte se
na Cestu

Nechte se inspirovat! Jak se daří začleňování cizinců v Ostravě, Karlových Varech a Chomutově?

ROZHOVOR

Láme se to už
v první hodině

Lektoři českého jazyka Eva Zavadilová a Radim Ošmera radí, na co si dát při výuce pozor.

PODCAST

Jak s dětmi
mluvit o válce

Důležité je být otevřený a dobře dětem naslouchat, říká psycholožka Gabriela Dymešová.