Ostrý start 2022

Připravili jsme pro vás celostátní konferenci, abychom vám usnadnili vstup do (dalšího) hektického školního roku.

Sérií odborných debat bychom vás chtěli inspirovat, případně upozornit na příklady dobré praxe ze škol, které mají zkušenosti se žáky-cizinci.

Inspirativní debaty se zajímavými hosty

30. srpna 2022

Debata s ministrem
Jak školy zvládly jarní začleňování dětí z Ukrajiny, s čím se potýkaly, na co pozitivního lze navázat? Co školy čeká v novém školním roce? A jakou pomoc jim nabízí MŠMT a NPI ČR?

Program konference, online vysílané debaty

30. srpna 13.00–13.55
Společná řeč

Jak se vypořádat s jazykovou bariérou na různých stupních škol?

Moderuje: Radim Ošmera, Centrum pro cizince JMK

Veronika Novoselová, ZŠ Na Chodovci
Radana Mikšová, MŠ Srdíčko
Zdeněk Smrčka, NPI ČR
Michaela Jiroutová, organizace META

30. srpna 13.00–13.55
A co po škole?

Jak s dětmi s odlišným mateřským jazykem pracovat ve školních družinách či v kroužcích?

Moderuje: Petra Svoboda, NPI ČR

David Berenreiter, DDM Hl. m. Prahy
Zuzana Kopsová, Asociace vychovatelů školských zařízení
Ondřej Srb, Skautský institut
Barbora Jeřábková, Eduzměna

30. srpna 14.00–14.55
Klima ve třídě

Jak zvládnout výuku v heterogenní třídě?

Moderuje: Tomáš Machalík, NPI ČR

Petra Cinková, Zařízení sociální intervence Kladno
Veronika Ješátková, Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání
Zbyněk Němec, Katedra speciální pedagogiky, Univerzita Karlova
Nina Zorkina, MŠ Vejvanovského
Libuše Daňhelková, ZŠ Kořenského
Olena Keronyak, ZŠ Kořenského

30. srpna 14.00–14.55
Dezinformace

Jak děti naučit kritickému myšlení v době, která přeje hoaxům, dezinformacím a fake news?

Moderuje: Michal Kaderka, Gymnázium Na Zatlance

Michaela Doležalová, Člověk v tísni
Jakub Szántó, Česká televize
Jaroslav Pinkas, Ústav pro studium totalitních režimů

30. srpna 15.00–15.55
Program na krajských pracovištích

30. srpna 16.00–16.55
Střední školy

Jaká jsou specifika středního školství?

Moderuje: Matěj Bulant, NPI ČR

Karel Gargulák, PAQ Research
Petr Bannert, MŠMT
Drahoslav Matonoha, Akademie řemesel Praha  Střední škola technická

30. srpna 16.00–16.55
Umění spojuje

Jak mohou umění a kultura přispět k integraci žáků s odlišným mateřským jazykem?

Moderuje: Kateřina Klementová, NPI ČR

Barbora Látalová, projekt Tanec školám
Matyáš Hauser, JAMU 
Markéta Pastorová, NPI ČR
Alexandros Charalambidis, NPI ČR
Pavel Bednařík, NPI ČR a Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu


Debata s ministrem

30. srpna 18.00–19.00
Jak je české školství připraveno na start školního roku s novými žáky z Ukrajiny?

Jak školy zvládly jarní začleňování dětí z Ukrajiny, s čím se potýkaly, na co pozitivního lze navázat? Co školy čeká v novém školním roce? Lex Ukrajina 2. Co to znamená pro ředitele a pro školy? Jaké jsou potřeby škol a jakou pomoc jim nabízí MŠMT a NPI ČR? Celospolečenský rozměr integrace a jejm přínosy překračující rámec škol. Odpovědi na dotazy z chatu. 

Vladimír Balaš, ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Ivo Jupa,  ředitel NPI ČR
Daniel Prokop, sociolog a zakladatel výzkumné organizace PAQ Research

Moderuje: Josef Dašek, NPI ČR