Cesta

Pomáháme školám zvládnout začlenění ukrajinských dětí

O filmu

Válečný konflikt na Ukrajině vyhnal z této země miliony lidí, především žen a dětí. Rodiny se ze dne na den ocitly v neznámém prostředí, na začátku nové cesty.

Jen české základní školy přijaly od konce února 2022 přes padesát tisíc ukrajinských žáků. Jak školství tváří v tvář bezprecedentní výzvě obstálo?

Více

Odpověď hledá krátký dokument Cesta, který se v prvním pololetí školního roku 2022/2023 natáčel ve školách v Ostravě, Karlových Varech a Chomutově a také na trénincích dvou chomutovských sportovních oddílů. Zaměřuje se na téma propojování formálního a neformálního vzdělávání a upozorňuje na jeho význam při adaptaci dětí a žáků cizinců na nové prostředí.

O publikaci

Uvnitř najdete například rozhovory s aktéry filmu a příspěvky od metodičky propojování formálního a neformálního vzdělávání z NPI ČR Kláry Šindelkové, náměstkyně ministra školství Martiny Běťákové, zmocněnkyně vlády pro lidská práva Kláry Šimáčkové Laurenčíkové či výzkumníků Národního institutu pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik.

Více

Publikace obsahuje také konkrétní tipy do výuky v heterogenní třídě, nabídku podpory od UNICEF a NPI ČR a příběhy ukrajinských dětí i rodičů.

  

Publikace vznikla ve spolupráci Národního pedagogického institutu České republiky (NPI ČR), Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a UNICEF.

Názory vyjádřené na této webové stránce nereflektují automaticky stanovisko a postoje organizace UNICEF. Prezentace materiálu (včetně map) neznamená vyjádření jakéhokoliv názoru ze strany UNICEF na legální status jakékoliv země, oblasti, politické entity nebo hranic.

Podpora pro všechny aktéry českého školství

Asistenti
pedagoga
 

Školní
poradenská  pracoviště

Vychovatelé

Školská
poradenská zařízení