Spolupráce asistenta pedagoga a učitele při podpoře žáků s OMJ

3 min.

NPI ČR ve spolupráci s UNICEF dlouhodobě pomáhá asistentům pedagoga se začleňováním žáků s OMJ, zvláště žáků z Ukrajiny.

Doporučené postupy ve výuce jsou prezentovány prostřednictvím kazuistických videí ze škol, které mají se začleňováním žáků s OMJ  dlouhodobou zkušenost. Na reportáže ze škol navazují webináře, v kterých mohou učastníci diskutovat nad konkrétními zachycenými situacemi ze škol. 

Reportáž ze ZŠ J. A. Komenského Karlovy Vary se zaměřuje na spolupráci asistenta pedagoga a učitele při podpoře žáků s OMJ. Díky návštěvě ve škole je možné nahlédnout do výuky a pozorovat jejich funkční spolupráci. Ukázku z výuky doplňují rozhovory s ředitelkou školy, učitelkami i asistentkami pedagoga.

Na reportáž navazuje webinář na téma spolupráce učitele a asistenta pedagoga. Prostřednictvím ukázek z videí jsou komentovány zásady podpory žáků s OMJ za pomoci efektivní spolupráce mezi učitelem a asistentem pedagoga. Zodpovězeny jsou i dotazy účastníků webináře.


Užitečné odkazy a informace k tématu: