Spolupráce asistenta pedagoga a učitele při podpoře žáků s OMJ

4 min.

NPI ČR ve spolupráci s UNICEF dlouhodobě pomáhá asistentům pedagoga se začleňováním žáků s OMJ, zvláště žáků z Ukrajiny.

Doporučené postupy ve výuce jsou prezentovány prostřednictvím kazuistických videí ze škol, které mají se začleňováním žáků s OMJ  dlouhodobou zkušenost. Na reportáže ze škol navazují webináře, v kterých mohou učastníci diskutovat nad konkrétními zachycenými situacemi ze škol. 

Reportáž

Reportáž ze ZŠ J. A. Komenského Karlovy Vary se zaměřuje na spolupráci asistenta pedagoga a učitele při podpoře žáků s OMJ. Díky návštěvě ve škole je možné nahlédnout do výuky a pozorovat jejich funkční spolupráci. Ukázku z výuky doplňují rozhovory s ředitelkou školy, učitelkami i asistentkami pedagoga.

Záznam webináře

Na reportáž navazuje webinář na téma spolupráce učitele a asistenta pedagoga. Prostřednictvím ukázek z videí jsou komentovány zásady podpory žáků s OMJ za pomoci efektivní spolupráce mezi učitelem a asistentem pedagoga. Zodpovězeny jsou i dotazy účastníků webináře.


Role asistenta pedagoga při začleňování žáků z Ukrajiny

Reportáž

Téma sociálního začleňování dětí a žáků s OMJ, zvláště z Ukrajiny, bylo mapováno na Základní škole Kamenná stezka a v nízkoprahovém zařízení Centrum Maják při Oblastní charitě Kutná Hora. Reportáž se zaměřuje na nastavení poradenského systému školy a spolupráci školy s dalšími organizacemi podílejícími se na sociálním začleňování žáků, zvláště pak žáků z Ukrajiny.

Záznam webináře

Na reportáž navazuje webinář na téma role asistenta pedagoga při sociálním začleňování žáků. Prostřednictvím ukázek z videí jsou komentovány zásady podpory žáků s OMJ ve formálním i neformálním vzdělávání.  Zodpovězeny jsou i dotazy účastníků webináře.
 


Užitečné odkazy a informace k tématu: