U nás v družině

3 min.

Vychovatelky Michaela Turková a Dagmar Navrátilová se podělily o své zkušenosti ze školní družiny, včetně začleňování žáků z Ukrajiny.

  • Michaela Turková je vychovatelkou ZŠ a MŠ Vřesovice, ve škole má dvě oddělení. V roce 2021/22 měli v družině 44 dětí letos (2022/23) jich mají 59, včetně dětí z přípravné třídy a šesti dětí z Ukrajiny. S kolegyní se doplňují a fungují jako tým. Inspirují se v jiných družinách a rády poskytnou radu, pomoc či nápady ostatním.
  • Dagmar Navrátilová pracuje jako vychovatelka téměř 30 let. Je vedoucí vychovatelkou ŠD Sluníčko při ZŠ Zachar, Kroměříž. Zdejší družina má pět oddělení, která navštěvují žáci od I. do IV. třídy. Motto družiny je: „Máme-li děti vychovávat, je třeba, abychom se také stali dětmi.“ (Martin Luther) Heslo: Jeden za všechny, všichni za jednoho.

Jak paní vychovatelky přistupují ke své práci? Pro obě je v družině prioritou pestrost aktivit, jejichž výběr přizpůsobují preferencím dětí, chtějí je nadchnout a motivovat. Zkrátka to děti musí v družině bavit. Je také třeba zvyšovat prestiž družiny. V tom pomáhá například přizvat ke společným akcím rodiče, aby viděli, co vše se ve družině dělá a že to není jen „hlídárna“, ale pedagogické zařízení, které děti rozvíjí a skutečně vychovává.

V posledních měsících přibyl družině nový úkol – začlenit do českého prostředí děti z Ukrajiny. A jde to dobře. Zprvu se to dělá pomocí her, obrázků apod. Hodně přispívá kamarádské a laskavé chování českých spolužáků, díky němuž se děti z Ukrajiny přirozeně staly součástí kolektivu. Obecně se ukrajinské děti opravdu snaží, hlavně ty mladší „chytají“ češtinu velmi rychle. Starší děti jsou uzavřenější, ale zapojují se v družině zase jinak. I komunikace s jejich rodiči funguje – jak zásluhou ukrajinské učitelky, tak Čechů (např. starostů obcí), kteří velice pomáhají. Zkušenost vychovatelek hovoří jasně – pro úspěšnou integraci dětí z Ukrajiny je určitě lepší zařazovat je mezi české děti, nikoliv vytvářet homogenní ukrajinské třídy.