Metodika pro adaptační skupiny

3 min.

Metodika z dílny Prázdninové školy Lipnice a Nadace Pangea vznikla jako jako reakce na urgentní potřebu podpořit nově příchozí děti a mladé lidi z Ukrajiny, kteří se v těchto dnech adaptují na české prostředí.

Mnoho pedagogů, lektorů a volnočasových pracovníků v těchto dnech přemýšlí, jak čas těchto dětí naplnit a jak dobře využít čas k jejich rozvoji. Nabízený program může příchozím dětem a mladým lidem zprostředkovat prostor pro odpočinek, ukotvení v novém prostředí a třeba i radost s ostatními.

Příručka má ambici nabídnout metodiku pětidenního adaptačního kurzu, kterou lze využít buď kompletně v předložené podobě, nebo si vybrat aktivity, které podporují vaše cíle a využít jen dílčí části metodiky.

Metodika je primárně psaná pro žáky 2. stupně ZŠ, ale je použitelná i pro jiné věkové kategorie. Pokud byste ji chtěli využít pro jinou věkovou skupinu nebo např. pro skupinu se složitějším životním kontextem, doporučujeme vám upravit náročnost aktivit a ponechat jen aktivity na podporu skupinové dynamiky či ochutnávku českých tradic.

Cíle kurzu:

  • Účastníci zažijí bezpečné, tvůrčí a radostné prostředí a dostanou možnost vytvořit si nová přátelství.
  • Účastníci dostanou podporu a budou lépe zorientováni v jejich současné životní situaci.
  • Účastníci se seznámí s některými českými tradicemi a zlehka také s českým kulturním kontextem.

Okolnosti jsou napříč adaptačními skupinami velmi rozdílné, berte tedy tuto metodiku jen jako inspiraci. Pro finální podobu vašeho kurzu je důležité uvážit, jaké programy jsou vhodné právě ve vašem případě, v jaké podobě a náročnosti je uvedete a jak budete se skupinou pracovat. Důležitým faktorem je také jazyková vybavenost, která výrazně ovlivňuje to, do jaké hloubky můžete s programem jít.