Metodické texty pro práci s ukrajinskými žáky

5 min.

V souvislosti s nástupem velkého množství ukrajinských dětí do českých škol jsme připravili metodické materiály pro výuku v jazykově pestrých třídách. Mezi materiály naleznete metodická doporučení, články, pracovní listy, aktivity do výuky, přístupy k hodnocení. Chtěli bychom tak pomoci učitelům přizpůsobit výuku předmětů pro třídy se žáky s odlišným mateřským jazykem

Z každé hodiny by si žák měl odnést pár slovíček nebo frází. Ideální je vést žáka k tomu, aby si vedl slovníček, knihu výstřižků a portfolia.

Určitě stojí za to, podívat se i na předměty, které přímo neučíte. Dostanete tak lepší přehled o tom, jak o výuce žáků s odlišným mateřským jazykem přemýšlejí jednotlivé obory.

Vzdělávací obory

Dějepis

Metodika

Materiály do výuky (.pdf)

Dramatická výchova

Metodika

Materiály do výuky (.pdf)

Všichni jsme herci (1. stupeň)

Commedia dell'arte (2. stupeň)