Jak na to v pestré třídě

7 min.

Ukázky pedagogické práce s pestrou třídou ze škol po celém Česku. Rozhovory s řediteli, učiteli, asistenty i žáky. Webináře pro učitelskou inspiraci, jak přistupovat k dětem diferenciovaně, včetně výuky žáků cizinců.

Libouchec
Desatero – díl I. (zásady 1, 3 a 10)

V ZŠ a MŠ Libouchci jsme navštívili inspirativní hodiny matematiky na 1. stupni. Jak učit žáky prostřednictvím her? Jak je rozhýbat po celé třídě? Jak spojit matematiku s návštěvou divadla, tělocvikem a praktickým životem? Jak pomáhat slabším a jak zabavit ty rychlejší? Jak je vést k týmové práci a vzájemnému hodnocení? Náhled do výuky je doplněn o rozhovory s paní učitelkou a ředitelkou školy.
Více ve webináři

Olomouc
Desatero – díl II. (zásady 2, 5, 6 a 9)

Hodina českého jazyka na 2. stupni může mít atraktivní formu detektivní hry. Na ZŠ Svatoplukova v Olomouci vedli takovou hodinu dva nadšení učitelé v tandemu. Jak to zařídit, aby se všichni žáci srozumitelně dozvěděli, co a proč mají dělat? Jak se postarat o to, aby v detektivních skupinkách byli aktivní všichni? Uvidíte i rozhovory s učiteli a ředitelem školy.
Více ve webináři

Krnov
Desatero – díl III. (zásady 4, 7 a 8)

Výuka zlomků na 2. stupni nás překvapila pedagogickým přístupem, který vede žáky ke vzájemným otázkám a motivuje je myslet. Strukturované nastavení hodiny pro více úrovní matematických schopností zapojilo všechny žáky ve třídě. Kdo měl hotovo, mohl háčkovat, číst si nebo skládat rubikovu kostku. Návštěvu hodiny na základní škole Krnov, Janáčkovo náměstí, doplňuje rozhovor s paní učitelkou a ředitelem školy..
Více ve webináři

Záznam webináře se připravuje.


Další inspirace přímo ze škol

Kutná Hora
Role asistenta pedagoga při sociálním začleňování žáků s OMJ

Na ZŠ Kamenná stezka v Kutné Hoře jsme se obdivovali výuce ve třídách s žáky mnoha  národností a z různých sociálních prostředí. Natočili jsme hodinu občanské výchovy v 6. třídě na téma státních symbolů. Vedli jsme rozhovory s paní učitelkou, ředitelkou ZŠ Kamenná stezka, s ukrajinskými školními psycholožkami a ředitelem nízkoprahového klubu Maják. Ti všichni vytvořili nejen pro uprchlické děti z Ukrajiny v Kutné Hoře bezpečnou síť s důrazem na naslouchání potřeb jednotlivých dětí.
Více ve webináři

Karlovy Vary
Spolupráce asistenta pedagoga a učitele při podpoře žáků s OMJ

PNa návštěvě Základní školy J. A. Komenského Karlovy Vary nás zajímala spolupráce učitele a asistenta pedagoga při podpoře žáků s odlišným mateřským jazykem, zvláště ukrajinských žáků. Poprosili jsme o rozhovor paní ředitelku, nahlédli do vyučovacích hodin, vedli jsme rozhovory s učitelkami i asistentkami, a ptali jsme se i žáků.
Více ve webináři

Slatiňany
Třídnické hodiny na 2. stupni

V ZŠ Slatiňany zavedli pravidelné třídnické hodiny a pochvalují si jejich přínos jak pro pedagogický sbor, tak pro třídní kolektivy. Natočili jsme třídnickou hodinu v 6. ročníku věnovanou vnímání emocí v těle a také rozhovory s třídním učitelem a zástupkyní ředitele. Proč by právě své emoce měly žáci ve škole zkoumat? A proč je toto téma vhodné pro třídnickou hodinu?

Více ve webináři

Zeleneč
Třídní management a práce s pravidly

Krátká návštěva ve vyučovací hodině anglického jazyka v ZŠ Zeleneč. Jaké kroky napomáhají ke zvládnutí třídního managmentu? Jak nastavit a ukotvit třídní pravidla, aby výuka probíhala v klidné atmosféře? Rozhovory s paní učitelkou, paní zástupkyní a paní asistentkou nad děním ve třídě, ve které jsou i nově příchozí žáci z Ukrajiny..
Více ve webináři

Klatovy
Podpora nadání na 2. stupni

Jak podporovat nadané žáky na 2. stupni základní školy? Reportáž ze ZŠ Čapkova v Klatovech ukazuje práci učitelů v hodinách barevné matematiky, barevné češtiny a pokročilé angličtiny. Jak rozdělovat úlohy podle obtížnosti, jak nadaným vytvořit prostor pro realizaci odvážnějších projektů, jako je třídní časopis, školní podcast nebo výroba originálních robotů? Vedli jsme rozhovory s učiteli i paní ředitelkou.

.
Více ve webináři

Brno
Podpora nadání na 1. stupni

Na ZŠ Křídlovická v Brně jsou nadaní žáci integrováni ve třídě s rozšířenou výukou některých předmětů. Jak učit, aby každý žák zažíval ve škole úspěch a radost z poznávání? Ve videu uvidíte důraz na socio-emoční prožívání nadaných žáků, práci s cíli, uplatňování diferencovaných úloh, relaxační chvilku nebo kooperativní výuku. Natočili jsme rozhovor nejen s paní učitelkou, ale i s jejími žáky z předchozích tříd, kteří říkají, že škola je pro ně něco jako druhý domov.