Nadaný uprchlík

2 min.

Reportáž

Video ukazuje nastavení systému podpory nadání na 2. stupni ZŠ Klatovy, Čapkova ul., práci učitelů v jednotlivých hodinách, nastavování gradovaných úloh a víceúrovňových úloh, vyjádření žáků, podporu školního poradenského pracoviště a v neposlední řadě i práci se žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ).

Záznam webináře

Záznam synchronního webináře umožňuje seznámit se s inspirativní praxí spojenou s podporu nadání na základní škole. Doporučené postupy jsou komentovány prostřednictvím  částí videohospitace ze ZŠ Klatovy. Aktéři webináře online reagují na dotazy a reakce připojených účastníků.

Krajští koordinátoři podpory nadání

Ve videích představujeme práci krajského koordinátora podpory nadání ve škole (individualizovanou a skupinovou podporu škol) a propojování aktérů podporujících nadání v krajích.

Jihomoravský kraj

Liberecký kraj