Práce s heterogenní třídou I

3 min.

Práce s heterogenní třídou I je první částí třídílné série vzdělávání vycházející z Desatera NPI ČR úspěšné práce s heterogenní třídou. Vzdělávání je připraveno ve třech modulech – Práce s heterogenní třídou I (zásady Desatera NPI ČR 1, 3, 10), II (zásady Desatera NPI ČR 2, 6, 9), III (zásady Desatera NPI ČR4, 5, 7, 8).


První modul se zaměřuje se na zásady vztahující se k práci s rituály, na úpravu prostředí pro otevřené vyučování a na podporu žádoucího chování.

Virtuální hospitace ve vyučovací hodině matematiky na prvním stupni na ZŠ a MŠ Libouchec ukazuje způsob výuky, kterým se mohou učitelé inspirovat při práci s heterogenní třídou. Náhled do výuky je doplněn o rozhovory s ředitelkou školy a s třídní učitelkou o jejich zkušenostech s pestrou třídou.

Na obsah videohospitace navazuje tematicky webinář. Záznam webináře zprostředkovává společnou diskuzi aktérů nad segmenty videa ze zapojené školy ZŠ a MŠ Libouchec. Součástí webináře jsou i reakce panelistů na online dotazy připojených účastníků ze škol.

Co můžete ve videích vidět a slyšet: frontální výuka matematiky, vrstevnické učení ve dvojicích, skupinová práce, výuka s propojením na divadelní představení, výuka s volbou tempa práce.

Postupně budou zveřejňovány další části metodické podpory NPI ČR k tématu práce s heterogenní třídou.


Užitečné odkazy a informace k tématu:

Úspěšná práce s heterogenní třídou (Zapojme všechny)

Návod k sebehodnotícímu nástroji učitele a profesnímu rozvoji učitele v podobě check-listu

Tutorial: Jak na výuku žáků v heterogenní třídě?

Tutoriál k checklistu umožní uživateli seznámit se s aplikačním nástrojem k Desateru NPI ČR úspěšné práce s heterogenní třídou. Prostřednictvím krátkého videa může učitel, asistent pedagoga, student učitelství nebo kdokoli další snadněji využívat jednoduchého nástroje ať již ke sdílení svých zkušeností v týmu nebo ke svému profesnímu rozvoji v práci s heterogenitou.