Práce s heterogenní třídou I

4 min.

Práce s heterogenní třídou I je první částí třídílné série vzdělávání vycházející z Desatera NPI ČR úspěšné práce s heterogenní třídou.

Vzdělávání je připraveno ve třech modulech:


První modul se zaměřuje se na zásady vztahující se k práci s rituály, na úpravu prostředí pro otevřené vyučování a na podporu žádoucího chování.

Reportáž

Virtuální hospitace ve vyučovací hodině matematiky na prvním stupni na ZŠ a MŠ Libouchec ukazuje způsob výuky, kterým se mohou učitelé inspirovat při práci s heterogenní třídou. Náhled do výuky je doplněn o rozhovory s ředitelkou školy a s třídní učitelkou o jejich zkušenostech s pestrou třídou.

Záznam webináře

Na obsah videohospitace navazuje tematicky webinář. Záznam webináře zprostředkovává společnou diskuzi aktérů nad segmenty videa ze zapojené školy ZŠ a MŠ Libouchec. Součástí webináře jsou i reakce panelistů na online dotazy připojených účastníků ze škol.

Co můžete ve videích vidět a slyšet: frontální výuka matematiky, vrstevnické učení ve dvojicích, skupinová práce, výuka s propojením na divadelní představení, výuka s volbou tempa práce.


Užitečné odkazy a informace k tématu:

Související zásady desatera úspěšné práce s heterogenní třídou

Úvod do Desatera úspěšné práce s heterogenní třídou

Návod k sebehodnotícímu nástroji učitele a profesnímu rozvoji učitele v podobě check-listu

Tutorial: Jak na výuku žáků v heterogenní třídě?

Tutoriál k checklistu umožní uživateli seznámit se s aplikačním nástrojem k Desateru NPI ČR úspěšné práce s heterogenní třídou. Prostřednictvím krátkého videa může učitel, asistent pedagoga, student učitelství nebo kdokoli další snadněji využívat jednoduchého nástroje ať již ke sdílení svých zkušeností v týmu nebo ke svému profesnímu rozvoji v práci s heterogenitou.