Čeština jako druhý jazyk

Nejste na to
sami

Kurikulum

Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro povinné předškolní vzdělávání

Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro předškolní vzdělávání stanovuje deset tematických okruhů pro jazykovou přípravu v mateřské škole.

Určuje úroveň toho, co by dítě mělo zvládnout před vstupem do základní školy v oblastech poslechu a mluvení a sociokulturních kompetencí, aby mu stačila podpora učitele v rámci běžné třídy.  

Pro lepší názornost jsou v kurikulu uvedeny i příklady slovní zásoby a větných konstrukcí, které se vážou k jednotlivým tématům, a doporučené materiály k využití.


Publikace

První dny a týdny
s žákem bez znalosti češtiny ve třídě


Webináře

Jak postupovat –
podrobné webináře 


Články

Doporučujeme


Aplikace

Webová aplikace Umíme česky – speciálně pro Ukrajince


Čeština pro cizince

RYCHLÝ DOTAZNÍK NA TŘI MINUTY

Pomozte nám rozvíjet tyto stránky