Čeština jako druhý jazyk

Nejste na to
sami

Kurikulum

Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro povinné předškolní vzdělávání

Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro předškolní vzdělávání stanovuje deset tematických okruhů pro jazykovou přípravu v mateřské škole.

Určuje úroveň toho, co by dítě mělo zvládnout před vstupem do základní školy v oblastech poslechu a mluvení a sociokulturních kompetencí, aby mu stačila podpora učitele v rámci běžné třídy.  

Pro lepší názornost jsou v kurikulu uvedeny i příklady slovní zásoby a větných konstrukcí, které se vážou k jednotlivým tématům, a doporučené materiály k využití.


Metodické a výukové materiály

Materiály na podporu výuky češtiny jako druhého jazyka

Tým pracovníků projektu Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem (APIV A), který je zaměřený na metodickou podporu společného vzdělávání, připravil pro pedagogy mateřských a základních škol vzdělávající děti a žáky-cizince a žáky s OMJ v češtině jako druhém jazyce metodické, výukové a další materiály.


Publikace

První pomoc v češtině – Speciální učební materiál pro Ukrajince

Učebnice je určená všem ukrajinským začátečníkům v českém jazyce. Usnadní první kontakty s češtinou a může povzbudit uživatele k hlubšímu a systematickému studiu češtiny. Učebnice může být využita staršími žáky, studenty středních škol i dospělými. Lze s ní pracovat v rámci samostudia nebo v rámci jazykového kurzu. 

Učebnice seznamuje s českou abecedou, s výslovností a pomáhá komunikovat v základních životních situacích. Zaměřuje se na každodenní témata, se kterými se uživatelé jazyka zaručeně setkají.


Publikace

První dny a týdny
s žákem bez znalosti češtiny ve třídě


Články

Doporučujeme


Aplikace

Webová aplikace Umíme česky – speciálně pro Ukrajince


Čeština pro cizince

RYCHLÝ DOTAZNÍK NA TŘI MINUTY

Pomozte nám rozvíjet tyto stránky