Možnosti podpory dětí a žáků s nedostatečnou znalostí češtiny

1 min.

Připravili jsme pro vás přehledně soupis možností a opatření, včetně podpůrných opatření, kterými je možné podporovat děti a žáky cizince a děti a žáky s odlišným mateřským jazykem v jednotlivých druzích škol – v mateřských, základních i středních školách.

Podpora dětí v mateřských školách (leták)

Podpora žáků v základních školách (leták)

Podpora žáků na středních školách (leták)