Možnosti podpory vícejazyčnosti žáků SŠ

Webinář na příkladech a materiálech ukazuje, jak využívat k podpoře vícejazyčnosti u žáků-cizinců (s odlišným mateřským jazykem) a k jejich motivaci pro osvojování češtiny jako druhého jazyka také poznatky z psycho- i neurolingvistiky. 

Hry ve výuce češtiny jako cizího jazyka

Praktický webinář s tipy na hry a aktivity pro žáky-cizince. Kreativní přístupy k osvojování si gramatiky i slovní zásoby a aktivity, do kterých můžeme zapojit české i ukrajinské žáky.

 

Specifika výuky češtiny jako druhého/cizího jazyka

Webinář je zaměřený na prohloubení znalostí z oblasti metodiky a didaktiky se zaměřením na češtinu jako druhý/cizí jazyk, na doplnění či získání nových poznatků ze sociokulturní oblasti.

 

Alternativní metody ve výuce žáků s odlišným mateřským jazykem

Představení možností využití vybraných metod a postupů ve výuce češtiny jako druhého/cizího jazyka.

Ukrajinský žák v české třídě pohledem lingvistky

Webinář je zaměřený na výuku češtiny jako cizího jazyka u žáků, jejichž mateřština rovněž patří mezi slovanské jazyky (primárně ukrajinských žáků).

Krabička první záchrany pro učitele

První dny a týdny s žákem bez znalosti češtiny ve třídě – představení publikace o výuce žáků bez znalosti českého jazyka.

Hodnocení žáků-cizinců

Webinář se věnuje hodnocení žáků-cizinců, kteří nastoupili do škol ve školním roce 2021/2022, zejména v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině.

Asistent pedagoga a podpora žáků z Ukrajiny

Jak moc se může lišit podpora žáků z Ukrajiny od dosavadní práce asistenta pedagoga? Webinář přináší zkušenosti ukrajinské asistentky pedagoga.

Dítě-cizinec v MŠ

Mgr. Jana Rohová seznámila účastníky webináře se specifickými potřebami dítěte-cizince, dítěte předškolního věku. Provedla je základními kroky v integraci cizojazyčného dítěte v mateřské škole.

Žák-cizinec v mé třídě

 

Mgr. Jana Rohová seznámila účastníky webináře se specifickými potřebami žáka-cizince. Provedla je základními kroky v integraci žáka-cizince v základní škole a doporučila další zdroje.

Systém bezplatné jazykové podpory na SŠ
 

Webinář se věnuje změně vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů.
 

Webinář pro zadavatele a hodnotitele testu z češtiny pro žáky s OMJ

Toto video je určeno školám, které chtějí používat jazykový test z češtiny pro žáky s OMJ ke zjištění úrovní řečových dovedností žáků.