Hry ve výuce češtiny jako cizího jazyka

Praktický webinář s tipy na hry a aktivity pro žáky-cizince. Kreativní přístupy k osvojování si gramatiky i slovní zásoby a aktivity, do kterých můžeme zapojit české i ukrajinské žáky.

Specifika výuky češtiny jako druhého/cizího jazyka

Webinář je zaměřený na prohloubení znalostí z oblasti metodiky a didaktiky se zaměřením na češtinu jako druhý/cizí jazyk, na doplnění či získání nových poznatků ze sociokulturní oblasti.

Alternativní metody ve výuce žáků s odlišným mateřským jazykem

Představení možností využití vybraných metod a postupů ve výuce češtiny jako druhého/cizího jazyka.

Ukrajinský žák v české třídě pohledem lingvistky

Webinář je zaměřený na výuku češtiny jako cizího jazyka u žáků, jejichž mateřština rovněž patří mezi slovanské jazyky (primárně ukrajinských žáků).

Krabička první záchrany pro učitele

První dny a týdny s žákem bez znalosti češtiny ve třídě – představení publikace o výuce žáků bez znalosti českého jazyka.

Hodnocení žáků-cizinců

Webinář se věnuje hodnocení žáků-cizinců, kteří nastoupili do škol ve školním roce 2021/2022, zejména v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině.

Asistent pedagoga a podpora žáků z Ukrajiny

Jak moc se může lišit podpora žáků z Ukrajiny od dosavadní práce asistenta pedagoga? Webinář přináší zkušenosti ukrajinské asistentky pedagoga.

Žák-cizinec v mé třídě

Mgr. Jana Rohová seznámila účastníky webináře se specifickými potřebami žáka-cizince. Provedla je základními kroky v integraci žáka-cizince v základní škole a doporučila další zdroje.