META: Začleňování dětí a žáků z Ukrajiny

2 minuty čtení

Společnost META o. p. s. podporuje rodiny s migrační zkušeností v rovném přístupu ke vzdělávání a začlenění do české společnosti. Pedagogům a školám nabízí metodickou podporu a poradenství při řešení specifických potřeb vícejazyčných dětí a žáků. 

Zveřejňujeme zde texty společnosti META, které mohou pomoci pedagogům při integraci dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem: brožury pro ředitele a pedagogy, tipy do výuky, plakát do sborovny.


Pro potřeby pedagogů, ředitelů škol a vůbec všech, kdo se podílejí na začleňování vícejazyčných dětí do českých škol, vytvořila META informační portál Inkluzivní škola.cz. Najdete zde nepřeberné množství metodických a výukových materiálů a také aktuální informace k nově příchozím dětem a žákům z Ukrajiny i všem ostatním vícejazyčným dětem.