Díky zkušenostem jsme měli náskok, říká Ivo Jupa

5 min.

Do českých mateřských, základních a středních škol nastoupilo ve školním roce 2022/2023 téměř 50 000 dětí z rodin prchajících před válkou z Ukrajiny. Situace se dotkla 64 % základních škol, 36 % mateřských škol a 57 % středních škol. Hned od prvních dnů války, v únoru loňského roku, nabídl Národní pedagogický institut České republiky učitelům i ředitelům služby třinácti krajských center podpory. Jejich koordinátoři zodpověděli od začátku ruské invaze zhruba 25 000 dotazů, které se týkaly problematiky kolem začleňování ukrajinských dětí. 

V Národním pedagogickém institutu již několik let vyvíjíme a prostřednictvím desítek externích kolegů v terénu úspěšně aplikujeme metodiky podpory zapojení nových dětí s odlišným mateřským jazykem do vyučování a dalšího života školy. Díky této zkušenosti jsme byli o krok napřed, ale namísto stovkám dětí a desítkám škol ročně jsme museli začít nabízet podporu desítkám tisíc dětí a tisícovkám škol. To, co děti potřebují, zůstalo stejné, ale to, jak jim to doručit, jsme museli nastavit úplně od začátku. Design služby pro stovky dětí a desítky tisíc dětí je prostě úplně jiný. Byla to hektická doba a výzva, se kterou jsme nemohli dopředu počítat. Kombinaci války za humny a téměř okamžitého nárůstu žáků, kteří nemluví česky, o cca 10 %, se nám podařilo zvládnout také díky nebývalé spolupráci řady partnerů a organizací,” uvedl ředitel NPI ČR Ivo Jupa.  

Ke zhodnocení roční nelehké situace ukrajinských uprchlíků na území České republiky řekl ministr školství, mládeže a tělovýchovy Vladimír Balaš: „Jsem velice rád, že jsme jako resort dokázali jen pár dnů po vypuknutí konfliktu na Ukrajině zareagovat na situaci a připravili jsme takzvaný Lex Ukrajina, který umožnil našim školám jednodušší navyšování kapacit, dále jsme jim nastolili systém, jak mají školy postupovat v případě, že se i přesto nedaří umístit všechny děti a žáky do škol, a musím říct, že do dnešního dne se povedlo umístit do škol téměř všechny děti s dočasnou ochranou na našem území, což považuji za velice dobře zvládnutou situaci v oblasti vzdělávání.“ 

S příchodem bezprecedentní vlny uprchlíků museli učitelé čelit řadě výzev, ale ukázali obrovskou snahu a odhodlání při přivítání a podpoře ukrajinských dětí ve svých třídách. Školy jsou pro vývoj dětí klíčové, zajišťují nejen vzdělávání, ale také pocit normality, komunity a psychosociální podporu. UNICEF oceňuje odhodlání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy umožnit všem dětem navštěvovat školu a pokračovat ve vzdělávání. Jsme potěšeni, že díky naší spolupráci s NPI ČR absolvovalo 4 000 učitelů trénink specializovaný na práci s uprchlickými dětmi z Ukrajiny. A tito učitelé byli oporou už 25 000 uprchlickým dětem,“ říká Yulia Oleinik, vedoucí kanceláře UNICEF pro podporu řešení uprchlické situace v ČR

Tým pracovníků NPI ČR uspořádal během uplynulého roku stovky webinářů, vzdělávacích programů a skupinových i individuálních konzultací, natočil 21 krátkých výukových videí, jak naučit děti cizinců základům češtiny. Didaktici NPI ČR vytvořili celkem 46 materiálů pro učitele, konkrétně metodických doporučení, vzdělávacích lekcí a pracovních listů. Pod hlavičkou NPI ČR se natáčely také podcasty, debaty a reportáže z různých koutů Česka.  

NPI ČR bezplatně tlumočil 749 hodin ve školách a školských zařízeních a přeložil 1624 normostran textu. Ve spolupráci s Českou televizí vznikl vzdělávací pořad, v němž se děti spolu s kočkou Mínou a myškou Týnou učily česky. NPI ČR také založil a moderuje facebookovou skupinu Učíme cizince, která má nyní téměř 1500 členů.  


Národní pedagogický institut spolupracoval na podpoře českých učitelů a škol s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, vzdělávacím portálem Edu.cz, neziskovými organizacemi jako META a Člověk v tísni a organizací UNICEF.