Podpora pro mateřské školy

Jsme v tom
s vámi


Publikace

Praktický průvodce pedagoga dítěte s odlišným mateřským jazykem


Kurikulum

Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro povinné předškolní
vzdělávání

Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro předškolní vzdělávání stanovuje deset tematických okruhů pro jazykovou přípravu v mateřské škole.

Určuje úroveň toho, co by dítě mělo zvládnout před vstupem do základní školy v oblastech poslechu a mluvení a sociokulturních kompetencí, aby mu stačila podpora učitele v rámci běžné třídy.  

Pro lepší názornost jsou v kurikulu uvedeny i příklady slovní zásoby a větných konstrukcí, které se vážou k jednotlivým tématům, a doporučené materiály k využití.


Materiály

Seznam materiálů pro výuku malých cizinců


Ke stažení

Zprostředkování češtiny dětem

Přehledné desatero pro zprostředkování češtiny dětem (nejen) z Ukrajiny, připravené v oddělení předškolního a prvostupňového vzdělávání NPI ČR na základě podkladů PaedDr. Kamily Podrápské, Ph.D., z mateřské školy v Liberci.


Z praxe

Tipy učitelů pro učitele


Podpora dětí s OMJ v mateřské škole – 1

Podpora dětí s OMJ v mateřské škole – 2


RYCHLÝ DOTAZNÍK NA TŘI MINUTY

Pomozte nám rozvíjet tyto stránky