Integrace cizinců

Jak na začleňování žáků z Ukrajiny do českých škol

Ředitelka ZŠ J. Gutha-Jarkovského v Praze Jitka Kendíková popisuje, co předchází přijetí žáka, jaké jsou první kroky v jeho integraci, jak s ním komunikovat nebo jak učit ukrajinské žáky češtinu.

Bezplatné překladatelské
a tlumočnické služby

Na ZŠ Kořenského to se žáky s odlišným mateřským jazykem umí

Formulář pro žáky s odlišným mateřským jazykem

Podcast: Vzdělávací systém a společné vzdělávání na Ukrajině

První dny a týdny se žákem bez znalosti češtiny ve třídě 

Krajský koordinátor pro začleňování. Jak vám může pomoci

Metodická podpora 

Krátké video přehledně popisuje odlišnosti české a ukrajinské komunity v České republice a poslouží jako rychlá orientace ve specifičnosti ruské a ukrajinské komunity v kontextu začleňování dětí cizinců do škol. Toto video vzniklo v loňském roce a nereflektuje nejnovější vývoj na Ukrajině.

Podpora dětí a žáků s nedostatečnou znalostí češtiny

Děti s odlišným mateřským jazykem v mateřské škole

Metodická doporučení k začleňování žáků-cizinců v ZŠ

Příručka: Adaptační koordinátor na základní škole 

RYCHLÝ DOTAZNÍK NA TŘI MINUTY

Pomozte nám rozvíjet tyto stránky