Duševní klima

Společně to zvládneme

Supervize, webináře, podcasty a informace.

Supervize

Přijďte na supervizní setkání pro pedagogické pracovníky

Abychom se mohli věnovat své profesi, je nutné mít dostatek informací, měnit zautomatizované způsoby jednání, hledat nové cesty a také si občas „vydechnout“. Nabízíme vám jako podporu pravidelná supervizní setkání. Setkáváme se každé úterý 7:15–7:45 a každý čtvrtek 16:45–17:45 nad tématy, která si přinesete na společné setkání. Začínáme 15. března.


Podcast

Mezi námi – rozhovory
s odborníky

Podcastem bychom rádi podpořili učitele v souvislosti s dopady války na Ukrajině. Vedeme rozhovory s odborníky a ptáme se jich na otázky, na které by se jich pravděpodobně zeptali sami učitelé.


Video

Praktické rady pro duševní hygienu učitelů

První video z třídílného seriálu s lektorkou, terapeutkou a krizovou interventkou Kristýnou Farkašovoupřináší praktické tipy pro pedagogy, jak mohou pracovat sami se sebou a pečovat o své mentální zdraví.

Video

Jak přistupovat k žákům, kteří prožili válečné události

Druhé video přináší rady pedagogům a dalším zájemcům o téma, jak s dětmi, které prožily válku, komunikovat a také jak reagovat na jejich nejasné a z pohledu učitele někdy i problematické chování a jednání.

Video

Úspěšné začlenění dětí přicházejících z Ukrajiny ve školní třídě

Třetí část rozhovoru se věnuje procesu přijetí žáků přicházejících z Ukrajiny do třídního kolektivu. Lektorka poskytuje návody, jak zvládnout první dny ve třídě a jak změnu ve třídě komunikovat se samotnými žáky.

Další informace

Gabriela Dymešová: Jak
hovořit s dětmi o válce

Upřímnost v komunikaci se žáky. Tipy a metodiky

Terapie zdarma: pro lidi zasažené situací na Ukrajině

Psychologická pomoc Ukrajině: adresář terapeutů a psychologů

Předsudky vůči cizincům: Jak vést žáky k větší toleranci?

Podcast: Co čeká děti cizinců, když nastoupí do české školy? 

Diagnostika klimatu třídy. Jak nastavit bezpečné prostředí

Vzory: dokumenty pro plány pedagogické podpory

RYCHLÝ DOTAZNÍK NA TŘI MINUTY

Pomozte nám rozvíjet tyto stránky