Další pomoc našich partnerů

Iniciativy a aktivity
partnerských organizacíChci pomoci. Kam směrovat svoji nabídku?

  • ADRA (humanitární a rozvojová organizace, která pomáhá lidem v nouzi v Česku i v zahraničí)
  • CARE ČR  (součást mezinárodní humanitární organizace pomáhající lidem ohroženým hladem, chudobou, válkou a klimatickými změnami)
  • Člověk v tísni  (humanitární, rozvojová, vzdělávací a lidskoprávní organizace)
  • Diakonie ČCE  (poskytovatel sociálních služeb Českobratrské církve evangelické)
  • Charita ČR  (nestátní poskytovatel zdravotnických a sociálních služeb zřízený římskokatolickou církví)
  • Lékaři bez hranic  (zdravotnická a humanitární pomoc v konfliktních oblastech, po přírodních katastrofách a při epidemiích)
  • NACPU (Národní asistenční centrum pomoci Ukrajině)
  • Stojíme za Ukrajinou (iniciativa dobrovolníků napříč organizacemi a spolky)
  • Skautský institut (pobočný spolek organizace Junák — český skaut, z. s.)


RYCHLÝ DOTAZNÍK NA TŘI MINUTY

Pomozte nám rozvíjet tyto stránky