Stresové situace u dětí v době válečné krize – příručka

2 min.

Metodická příručka pro pracovníky ve školství se věnuje problematice pomoci žákům, pedagogům a ostatním pracovníkům při zvládání stresu z války a jiných reakcí na krizové události s válkou spojené.

Text obsahuje informace pro dospělé o reakcích dětí na válečný stres (např. na smrt blízkého, násilí v pozici svědka či oběti, status uprchlíka, dlouhodobé odloučení, fyzické zranění či na chudobu) a vhled do pochopení těchto reakcí. Materiál přináší rady rodičům a pedagogům na podporu dětí a adolescentů ve škole i doma. Součástí je také popis deseti konkrétních problémů dětí zasažených válkou (závislostní vztahy, úzkost, agrese, deprese, riskantní chování aj.) a řešení těchto problémů. V neposlední řadě najdete v příručce také informace o tom, kdy je zapotřebí odborník v oboru péče o dítě, a kontakty na odbornou pomoc v ČR. 

Inspiračním zdrojem byla publikace distribuovaná učitelům, pracovníkům v oblasti duševního zdraví v táborech pro mládež a pracovníkům různých komunitních programů v době válečné krize v Libanonu a Kuvajtu. Publikaci doplňují prvotní zkušenosti ze škol v ČR v době války na Ukrajině.