Škola deskovou hrou

2 min.

Počet dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem v českých školách roste. Homogenní školní prostředí, na něž jsme byli po dekády zvyklí, se proměnilo v prostor s daleko větší diverzitou. A takový prostor má svoje výrazná specifika. Ta volají po využití inovativních metod jak při vzdělávání pedagogů, tak hlavně při výuce. Velmi přínosné jsou v tomto ohledu hry.

Člověk je bytost hravá, ať je mu pět, nebo padesát. A na děti mají hry přímo zázračný efekt. Aktivizují je, probouzejí v nich spontaneitu a energii, zvědavost a zájem, což zvyšuje jejich motivaci při učení. Hry vnášejí do třídy radost a uvolnění, nenásilně propojují žáky s informacemi, s učitelem i s ostatními spolužáky. Hry „lámou ledy“, překračují zdi jazykových bariér i kulturních odlišností. Už proto by měly být integrální součástí vyučování ve školách.

Když je řeč o hrách, máme na mysli deskové hry, které jsou zejména v dnešní době velmi populární, a to u malých i velkých. Deskovky prostě oživí každou hodinu „proseděnou“ v lavici. A abyste je nemuseli složitě hledat, máme tady pro vás o nich knížku s popisem zajímavých deskových her, které se vám při vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem určitě budou hodit.