Seminář MŠMT pro ředitele před začátkem školního roku

2 min.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo pro vedení škol seminář zaměřený na problematiku začleňování ukrajinských dětí do českých škol. Hosté se zaměřili na aktuální otázky, které ředitelé mateřských, základních a středních škol v těchto dnech nejvíce trápí: 

Přijímání dětí a žáků cizinců. Na koho se vztahuje povinná školní docházka a do o jaké třídy je možné nově příchozího žáka umístit? Jaké právní normy upravují zápis žáků cizinců do škol? Kde najít seznamy cizinců s pobytem v daném území a jak postupovat, pokud se dítě do školy nepřihlásí?

Výuka češtiny pro děti a žáky cizince. Jak funguje výuka češtiny pro děti a žáky cizince v mateřských, základních a středních školách? Jaké jsou povinnosti školy při zajišťování výuky českého jazyka?

Ukrajinští zaměstnanci. Na základě jakých podmínek je možné přijmout cizince do pracovního poměru v české škole? Jaké profese může ve škole vykonávat? Jaké povinnosti z toho vyplývají pro ředitele školy a pro nového zaměstnance?

Adaptační skupiny. Pro koho jsou určeny adaptační skupiny? Za jakých podmínek může škola žádat o grant na zřízení adaptační skupiny?

Zde naleznete všechny odpovědi na dotazy diváků a odkazy na důležité metodiky a materiály.

Hosty semináře byli:
  • Marta Stará, vedoucí Oddělení odborného vzdělávání, MŠMT
  • Vítězslav Němčák, ředitel Odboru legislativy, MŠMT
  • Michal Černý, ředitel Odboru základního vzdělávání a mládeže, MŠMT
  • Jan Mušuta, ředitel Odboru řízení regionálního školství, MŠMT
  • Martina Běťáková, vedoucí Oddělení podpory škol a středního článku, MŠMT