Rozhovor: krizová intervence

1 min.

S psychoterapeutkou a vedoucí intervenčního centra v Kladně Petrou Cinkovou jsme hovořili o tom, co je krize a krizová intervence, jak zvládat krizové situace, především ve školním prostředí.

Lektorka Mgr. Petra Cinková je psychoterapeutka a vedoucí Intervenčního centra v Kladně. Vystudovala řízení lidských zdrojů. Dokončuje výcvik v Gestalt terapii, inspiraci pro svoji práci čerpá také z Pesso Boyden terapie. Absolvovala výcvik v komplexní krizové intervenci a výcvik v anger managementu. Vzdělává policisty, soudce, pedagogy a sociální pracovníky. Její specializací je práce s tělem, emocemi a životním příběhem, vytváření bezpečného prostředí k jejich prozkoumání a přijetí. Působí v Kladně a v Kadani.