Je to jako vyučování v malotřídní škole, říká učitelka

1 min.

Do Základní školy Na Chodovci v Praze 4 přibylo během jara 2022 více než 70 žáků z Ukrajiny prchajících před válečným konfliktem. Jak probíhala integrace dětí do českých tříd
a co se osvědčilo?

Nejvíce bylo dětí prvnostupňových, ale nechyběli ani deváťáci. Děti byly ihned integrovány do českých tříd, a v některých se tak počet žáků navýšil o třetinu. Náročné bylo plynulé začleňování, protože nové děti přicházely téměř každý den. Výuky čeština se zhostila učitelka ruštiny a také tlumočnice Veronika Novoselová, pomáhaly ale také žákyně devátých tříd.