Jak se daří začleňování dětí přicházejících z Ukrajiny v rodinné základní škole

1 min.

Jak úspěšně začlenit děti přicházející z Ukrajiny v základní škole? Seznamte se s dobrou praxí v péči o žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ) z rodinné Základní školy T.G. Masaryka v Českých Budějovicích.
 

Ve škole studuje 40 % žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a kde mají předchozí zkušenosti se začleňováním žáků z Nepálu, Ruska či Vietnamu. například adaptační třídy pro žáky z Ukrajiny.