Intenzivní kurzy. Dvacet hodin češtiny týdně

1 min.

Jak ve škole zvládnout orgranizaci kurzů češtiny pro žáky s odlišným mateřským jazykem? Komu jsou kurzy určeny? Jaké jsou přínosy kurzů pro žáky a studenty, ale i pro vyučující?

Pro odpovědi na tyto otázky jsme se vypravili na návštěvu do Akademického gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky v Praze, kde mají s organizací jazykových kurzů bohaté zkušenosti.