Děčín, Praha, Olomouc. Jak cizince vtáhnout do hry?

4 min.

Tři města a v nich tři tábory pro české a ukrajinské děti. Jak zkušenosti z adaptačních skupin využít v průběhu školního roku?
 

K létu neodmyslitelně patří pobytové a příměstské tábory. Letos byly některé z nich rozšířené o adaptační skupiny, které umožnily ukrajinským dětem zažít české pojetí neformálního vzdělávání. „Hlavním cílem bylo ukrajinské děti zapojit do společenských aktivit, vytvořit prostor, kde mohou bezpečně navazovat vztahy, kde mohou porozumět lépe české kultuře a pravidlům a možná aspoň na chvíli zapomenout na hrůzy, které se dějí v jejich zemi. Dalším důležitým cílem bylo vytvořit podmínky pro přirozenou komunikaci s vrstevníky i dospělými a podporovat výuku češtiny jako druhého jazyka. V tom se velmi osvědčily smíšené skupiny, kde se na aktivitách neformálního vzdělávání mohou potkávat jak české, tak ukrajinské děti,“ říká Klára Šindelková z Národního pedagogického institutu ČR.

PŘÍKLADY

1.

Olomouc

Zajeli jsme se s kamerou podívat na letní setkání českých a ukrajinských dětí, které v Olomouci uspořádala organizace Člověk v tísni. Mohli jsme vidět jak ukázku organizovaného programu, tak podporu spontánní pohybové aktivity. Radost, legrace a přirozený pohyb v přírodě jsou tím, co dětem pomáhá zůstávat dětmi a zároveň rozvíjet jejich sociální dovednosti. A vrstevnická vzájemnost se ukazuje jako velmi důležitá pro zdravý rozvoj osobnosti.

Jak na adaptační
kurzy

Metodiku, jak na adaptační kurz pro ukrajinské děti, představila za podpory nadace Pangea v červenci Prázdninová škola Lipnice, která je průkopníkem zážitkové pedagogiky v Česku. Výběr aktivit z této metodiky, který je vhodný i pro školní skupinu mimo adaptační kurz (ten se od adaptační skupiny liší délkou a plánovanou dramaturgií), představuje vzdělávací web ČT edu jako začleňovací hry.

PŘÍKLADY

2.

Děčín

Na adaptačním táboře pro české a ukrajinské děti, který v srpnu zorganizovala děčínská ZŠ Máchovka, byli malí cizinci zpočátku zaražení. Stačilo ale pár prvních her a dalších aktivit a začali navazovat kontakty a zapojovat se. Během října a listopadu budou v Děčíně pořádat multikulturní dny pro žáky a rodiče. Hlavním cílem je vzájemné poznání, inspirace i obohacení obou skupin. Aby se obě dvě komunity vedle sebe cítily dobře a bezpečně.

PŘÍKLADY

3.

Praha

Třetí reportáž je z příměstského tábora pražské ZŠ Vitae, který byl výjimečný svou podporou badatelství. Petra Červienková, vedoucí školní družiny i tábora, si stojí za tím, že nejlepší školní učebnou je příroda. Přináší neomezené možnosti k bádání i překračování vlastních hranic. Objevuje se tu i podpora dobrých vztahů, rozvíjení sebe samotného a děti mají možnost poznat svět i fungování ve skupině tak trochu jinak.

Inspirace
pro školní rok

Na školní zahradě nebo v parku lze vyučovat celoročně. Tipy, jak na čerstvý vzduch přenést hodinu českého jazyka nebo matematiky, najdete na webu projektu Učíme se venku.


První pomoc
od skautů

Pro posílení kolektivu a zvládání zátěžového období ve školní třídě připravil Skautský institut nový čtyřhodinový program, který v hlavním městě nabízí pro třídy s alespoň jedním žákem s odlišným mateřským jazykem zdarma.