Britská inspirace: Jak začlenit nově příchozí žáky do vzdělávání

2 min.

Představujeme vám 10dílný seriál, který připravili redaktoři webu Zapojmevšechny.cz na základě anglické Národní strategie podpory začleňování nově příchozích žáků do školní výuky.

S novým školním rokem nastoupilo do škol několik desítek tisíc nových žáků a studentů z Ukrajiny. Abychom usnadnili pedagogům práci, přinášíme inspiraci, jak zmapovat a vyjít vstříc potřebám nově příchozích žáků a sladit je s potřebami školy. Představujeme vám 10dílný seriál, který připravili redaktoři webu Zapojmevšechny.cz.

Redaktoři vycházeli ze strategií ve Velké Británii, kde se s migrací a větším množstvím cizojazyčných dětí potýkají déle. Zaměřili se zejména na ty prvky, návody a opatření, které se dají využít i v českých podmínkách. Seriál je určen jak učitelům, ředitelům škol a dalším vedoucím pracovníkům, tak pracovníkům škol, kteří se zaměřují na konzultační a asistenční činnost v předškolním, základním i středním školství. Je plný konkrétních návodů, tipů a rad, jak změnit a obohatit přístup zejména k žákům, kteří přišli do školy v důsledku mezinárodní migrace, i jak změnit klima třídy, potažmo školy.