Absence se na Ukrajině tolik neřeší, často stačí SMS od rodičů

2 min.

Text o tom, jak funguje školství na Ukrajině, vznikl na základě rozhovoru s Mgr. Olenou Keronyak. Ukrajinkou, která pracuje jako koordinátorka péče o žáky s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Kořenského na pražském Smíchově.

Spolu s ní odpovídala její dcera Viktoriya Keronyak, lingvistka, která vystudovala obor ruský jazyk a literatura na Filozofické fakultě MU, a předtím studovala na ukrajinských školách.

Začněme obecnými informacemi. Oficiálním jazykem ve školním prostředí na Ukrajině je ukrajinština. V mnohých částech Ukrajiny se mluví rusky, a i když dítě oficiálně chodí do ukrajinské školy, neznamená to, že umí ukrajinsky. Viktoriya Keronyak upřesňuje, že má několik kamarádů, kteří chodili do ukrajinských škol, mluvit však neumí. Buď pouze rozumí, nebo používají „suržyk“ – směs ukrajinštiny a ruštiny. Také lidé ze Zakarpatí mají svůj dialekt, kterému každý Ukrajinec nemusí rozumět.

V současné době prochází ukrajinské školství reformou nazývanou Nová ukrajinská škola (NUŠ). Z jedenáctileté povinné školní docházky se přechází na dvanáctiletou. Podle této reformy budou mít děti, které nastoupily do školy od roku 2017, úplné střední vzdělání po dvanácti letech studia. Základní všeobecné vzdělávání by nyní mělo trvat čtyři roky, pátý ročník školy se počítá jako střední vzdělávání. Po pěti letech (v České republice devátá třída) žáci absolvují postupovou zkoušku, aby mohli pokračovat ve vyšším stupni středního vzdělávání (před reformou trval vyšší stupeň střední školy dva roky, nyní tři).

DÁLE SE DOČTETE:

Jak je to na Ukrajině s odklady?
Jak se omlouvají absence?
Jak se pracuje s dětmi se specifickými poruchami?