Metodika

Aby nám to všem
šlo lépe

Výběr z metodických materiálů

Předškolní vzdělávání

Využití pedagogické diagnostiky při podpoře ukrajinských dětí v MŠ

Aktivita cílí na rozvoj slovní zásoby a komunikačních dovedností dětí. Zároveň je dobrou příležitostí pro učitele k pedagogickému diagnostikování.


Jazyk a jazyková komunikace

Chasidské příběhy nejen rabiho Nachmana

Text přináší ukázku, jak je možné se žáky analyzovat důležitý prvek chasidského odkazu, povídku a moudrost.

Ukraine – inspirace do výuky angličtiny

Anotované odkazy k inspirativním materiálům, které lze využít pro zařazení tématu války na Ukrajině do výuky AJ.

Tvoje země, moje země, tvůj jazyk, můj jazyk…

Aktivity je možné využít v hodinách českého jazyka a literatury, ale také v jiných předmětech.


Matematika a její aplikace

Rychlá pomoc do matematiky v ukrajinštině

Přehled zdrojů a tipů pro zapojení žáků z Ukrajiny do hodin matematiky.


Člověk a společnost

Historie ukrajinské svébytnosti

Článek podává přehledné informace k dějinám ukrajinského státu a národa, zejména ve vztahu k Rusku.

Přehled odkazů na zajímavé články a aktivity do výuky dějepisu

Odkazy na zajímavé výstupy, které mohou pomoci žákůmv pochopení současné situace na Ukrajině.

Historie se opakuje – Putin jako Hitler?

Žáci si zopakují události, které vedly k druhé světové válce, a zamyslí se nad paralelami invaze na Ukrajinu.

Odkazy na metodické materiály pro výuku k tématu válka na Ukrajině

Odkazy k materiálům, které lze využít pro výuku tématu válka na Ukrajině ve společenskovědních předmětech.

Ukrajino, Ukrajino

Jak pracovat ve výuce s písní Ukrajino a jak prostřednictvím písně reflektovat současné dění.
 


Člověk a příroda

K výuce žáků z Ukrajiny – fyzika

Doporučení, jak pracovat s ukrajinskými žáky v hodinách fyziky, včetně odkazů na učební plány, videa a internetové zdroje.


Umění a kultura

Příběhy a hudba nás spojují…

Poznáváme se žáky ukrajinskou hudbu, uvědomujeme si historické a kulturní vazby s Ukrajinou.

Společně zpíváme, společně hrajeme

Námět na realizaci společné hudebně výchovné aktivity českých žáků a žáků z cizojazyčného prostředí.

Společně si hrajeme, společně posloucháme

Námět na realizaci společné hudebně výchovné aktivity českých žáků a žáků z cizojazyčného prostředí.


Člověk a zdraví

Jak efektivně
pomáhat druhým i sobě

Aktivita má za cíl zmapovat si své současné i dlouhodobé možnosti pomoci lidem v nouzi.

Sport a válka – 1. díl

Článek popisuje historické vazby mezi sportem a válčením a důvody sankcí vůči ruským a běloruským sportovcům.
 

Sport a válka – 2. díl

Článek popisuje, jak rozvíjet u žáků fair play jednání prostřednictvím pohybových aktivit.
 


Průřezová témata

Učíme se mluvit o náročných tématech v rámci OSV

Jak se ve školním prostředí bavit o náročných tématech v rámci Osobnostní a sociální výchovy.


Obecné

Inspirace pro rozvoj odolnosti a well-beingu ve školách

Metodická pomoc učitelům při rozvoji odolnosti a well-beingu.

Kde hledat inspiraci pro začlenění ukrajinských žáků

Pomoc učitelům 1. stupně základní školy při hledání inspirace.


Blog

Čeština pro ukrajinské děti


Další materiály

Učebnice, materiály a metodiky pro výuku češtiny jako druhého (cizího) jazyka


Pomoc našich partnerů


Vzdělávací systém Ukrajiny

Porovnání vzdělávacích systémů

Účelem tohoto materiálu je poskytnout školám základní informace ke vzdělávacímu systému Ukrajiny ve vztahu k českému vzdělávacímu systému pro potřeby zařazování žáků do oborů vzdělání středního vzdělávání.

RYCHLÝ DOTAZNÍK NA TŘI MINUTY

Pomozte nám rozvíjet tyto stránky